Informační zpravodaj – listopad 2010

ZO ČSV České Budějovice

Založena 1867
Informační zpravodaj – listopad 2010

1. Podpora včelařství

Všem členům ZO ČSV oznamujeme, že

dotace na podporu včelařství budou vypláceny v úterý,

dne 30. listopadu 2010 od 16 hodin

v restauraci hotelu Royal, Pražská tř. 566/103

Výbor ZO žádá důvěrníky a členy ZO, kteří tento zpravodaj obdrželi e-mailem, aby informace předali členům ZO, kteří zpravodaj touto cestou neobdrželi.

Výbor ZO připomíná všem členům, aby si termín výplaty dotace poznamenali a dodrželi jej. Dotace musí být vyzvednuta výhradně v uvedeném termínu, jiný termín výplaty dotace není! Nevybrané dotační prostředky musí být bezprostředně po termínu výplaty vráceny zpět! Pokud člen nemá možnost se dostavit v termínu výplaty, může pověřit převzetím dotace jinou osobu, musí však této osobě poskytnout plnou moc, pokud možno na tiskopise z časopisu Včelařství. Bez plné moci nelze jiné osobě dotaci vydat, všechny plné moci musí výbor přiložit k vykazovaným dokladům!

Výbor ZO rovněž upozorňuje na Směrnici ČSV (viz časopis Včelařství), v níž je stanoveno, že dotace nemůže být poskytnuta včelaři, který v dané lhůtě nedoručil základní organizaci ČSV žádost na předepsaném tiskopise. Výbor ZO obdrží finanční prostředky jen na podkladě podaných žádostí. Žádné výjimky tudíž nemůže výbor ZO připustit. Porušení směrnice k výplatě finančních prostředků může mít za následek neposkytnutí dotace pro celou naši ZO ČSV v příštím roce.

Při výplatě je nutno mít s sebou kopii hlášení „Potvrzení o registraci v ústřední evidenci“. Viz bod č. 5 srpnového zpravodaje ZO…

Současně s výplatou dotace budou vybírány členské příspěvky a platby za léčiva. Členové ZO musí uhradit členský příspěvek k datu výplaty dotace. K tomuto datu musí uhradit členský příspěvek i členové ZO, kteří nežádali o dotaci. Při nezaplacení příspěvku budou tito členové ke dni 31. 12. 2010 vyřazeni ze svazové členské evidence ČSV. Zanikají jim tím všechny svazové výhody (časopis Včelařství, svépomocný fond, úrazové pojištění, právní pomoc aj.). Povinnost léčení včelstev každému zůstává.

2. Stále platí stanovená výše úhrad nákladů členům komise, provádějícím ošetření včelstev fumigací a aerosolem za každé včelstvo:

při počtu včelstev 1 – 4: fumigace 5 Kč, aerosol 8 Kč,

při počtu včelstev 5 – 10: fumigace 4 Kč, aerosol 6 Kč,

při počtu včelstev 10 a více: fumigace 3 Kč, aerosol 5 Kč.

V částce je započtena příprava, vlastní úkon, náklady na písemné nebo telefonické dohodnutí termínu léčení, cestovné na stanoviště včelstev na území města, vedení dokumentace pro ZO a pro veterinární správu. Materiálové náklady (léčivo, aceton, údržba aerosolového vybavení apod.) jsou hrazeny z vybírané částky na léčení včelstev. Při léčení mimo území města se hradí navíc náklady na dovoz.

3. Výbor ZO žádá všechny své členy, kteří dosud nemají kontakt s výborem ZO prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), aby si zajistili tento kontakt u někoho ze svých příbuzných nebo známých s tím, že jim budou dotyční zasílané informace (zpravodaje, upozornění apod.) dohodnutým způsobem předávat. Informace je také možné získat u důvěrníků ZO. V případě potřeby je tedy můžete kontaktovat, nečekejte, až se někdo ozve Vám. Starost o informace, léky atd. leží na každém jednotlivci osobně.

4. Aktuální informace o aktivitách a akcích, pořádaných naší ZO, často ve spolupráci s ostatními ZO ČSV v okrese, jsou zveřejňovány na internetových stránkách ZO www.vcelar.info

5. Při výplatě dotace 1.D bude probíhat odborná přednáška přítele Kříže na aktuální témata z oblasti moderního včelařství

 

Výbor ZO ČSV České Budějovice

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *