ZO ČSV Č. Budějovice

Základní organizace Českého svazu včelařů v Českých Budějovicích a okolí má svou dlouhou historii. Organizované včelaření v Českých Budějovicích a okolí bylo založeno  totiž již před více než 150 lety. Je bohaté na úspěchy ve své činnosti, protože vždy se mezi našimi včelaři nacházelo dost těch, kteří svou aktivní a často i velmi náročnou prací přispívali ke zdaru ve včelaření všech svých členů. Přes značný úbytek zájmu o včelaření v posledních desítkách let je stále v obvodu ZO ČSV dostatek včelstev nejen pro získání medu a ostatních včelích produktů, ale i pro opylování. Více než 180 členů ZO ČSV chová v ročním průměru okolo 1800 včelstev. V tomto počtu ale necelou polovinu včelstev chovají členové ZO České Budějovice na územích, která jsou mimo zájmovou oblast domovské organizace.

Základní organizace Českého svazu včelařů v Českých Budějovicích sdružuje chovatele včel z města Českých Budějovic a nejbližších okolních obcí. Do obvodu ZO ČSV spadají kromě sedmi katastrů města České Budějovice také obce Šindlovy Dvory, Branišov, Hlincova Hora, Dobrá Voda, Třebotovice, Srubec, Staré Hodějovice, Nové Hodějovice, Vidov, Roudné. Je to velký obvod, proto je rozdělen na 13 důvěrnických obvodů, v nichž se důvěrníci starají o věcnou komunikaci se členy.

Aktivní činnost českobudějovických včelařů účinně přispívá k udržení ekologicky příznivého prostředí, kterým se zejména jižní Čechy velmi výrazně vyznačují.

Kontaktní údaje ZO:

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace České Budějovice340px-Cueva_arana.svg
Plavská 1
Č. Budějovice 37001

Registrační číslo ZO: 20705
IČ: 65051441
Bankovní spojení: 2401380533/2010
e-mail: zoceskebudejovice@vcelarstvi.cz