Omezení vlastnického práva

Často se lidé ptají, jaká jsou pravidla pro umisťování včelstev a další detaily ohledně chovu včel. Vodítkem může být níže uvedený text, který je citací nového Občanského zákoníku:

Omezení vlastnického práva

§ 1013

1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.

§ 1014

(1) Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel; vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě.

(2) Způsobí-li věc, zvíře, roj včel nebo výkon práva podle odstavce 1 na pozemku škodu, má vlastník pozemku právo na její náhradu.

§ 1015

Způsobila-li movitá věc na cizím pozemku škodu, může ji vlastník pozemku zadržet, dokud neobdrží jinou jistotu nebo náhradu škody.

§ 1016

(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.

(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.

(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.

§ 1017

(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

§ 1018

Pozemek nesmí být upraven tak, aby sousední pozemek ztratil náležitou oporu, ledaže se provede jiné dostatečné upevnění.

§ 1019

(1) Vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek. Stéká-li však na pozemek přirozeným způsobem z výše položeného pozemku voda, zejména pokud tam pramení či v důsledku deště nebo oblevy, nemůže soused požadovat, aby vlastník tohoto pozemku svůj pozemek upravil.

(2) Je-li pro níže položený pozemek nutný přítok vody, může soused na vlastníku výše položeného pozemku požadovat, aby odtoku vody nebránil v rozsahu, ve kterém vodu sám nepotřebuje.

§ 1020

Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků.

§ 1021

Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou.

§ 1022

(1) Nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné.

(2) Žádosti nelze vyhovět, převyšuje-li sousedův zájem na nerušeném užívání pozemku zájem na provedení prací.

§ 1023

(1) Vlastník pozemku musí snášet užívání prostoru nad pozemkem nebo pod pozemkem, je-li pro to důležitý důvod a děje-li se to takovým způsobem, že vlastník nemůže mít rozumný důvod tomu bránit.

(2) Z takového užívání cizího prostoru nemůže nikdo odvodit právo, jehož by se mohl někdo dovolávat po odpadnutí důvodu, který k užívání opravňoval; pokud však v důsledku tohoto užívání vzniklo úředně schválené zařízení, může vlastník žádat náhradu škody.

7 Responses to Omezení vlastnického práva

 1. blanka napsal:

  Zajímalo by mne jak lze řešit velké množství včel na mé zahradě, od ranních hodin do pozdních hodin . Včely v nadměrném množství létají ke kádí s vodu a ohrožují , znemožňují jaký koliv pohyb po zahradě. V rodině máme alergika. Lze v mé situaci něco dělat? Majitel včelstev nereaguje na mé prosby o nápravu.
  Nešťastná zahrádkářská

  • admin napsal:

   Dobrý den Blanko,
   obávám se, že Vás svojí odpovědí příliš nenadchnu.
   V podobných případech je vždy ideální, pokud se lidé dokáží dohodnout a vyjít si vstříc. Dle Vašich slov jste tuto možnost vyčerpala, přesto to nevzdávejte a zkuste to znovu. Další možnosti už totiž nejsou tak příjemné a ve výsledku mohou vaše sousedské vztahy ještě více zhoršit.
   Jako další krok bych doporučil obrátit se na místně příslušnou Základní organizaci Českého svazu včelařů s prosbou o posouzení stavu a pomoc v komunikaci se sousedem.
   Pokud výsledek nebude uspokojivý, můžete podat stížnost na obecní úřad, který by se měl pokusit zjednat nápravu dohodou. Dále už nastupují právní cesty. O nastolení „pokojného stavu“ si můžete přečíst například na http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-pokojneho-stavu-u-spravniho-organu-76453.html
   Zda jít soudní cestou, je otázka do pranice. Výsledek je nejistý, náklady vysoké a sousedské vztahy na bodu mrazu téměř jisté.

   Za zvážení stojí také možnosti, kterými můžete stav vylepšit sama, ty ovšem závisí na situaci, kterou neznám. Můžete např. na káď s vodou dát síťku, která zamezí včelám přístup, případně vytvořit alternativní napajedlo na místě, kde Vás včely nebudou obtěžovat. Účinná může také být instalace stínících sítí na plot, skrze který k Vám včely létají. Pokud bude překážka dostatečně vysoká, přinutí včely nabrat výšku a sníží pravděpodobnost zalétávání do Vaší zahrady.

 2. PANÁKOVÁ DAGMAR napsal:

  Dobrý den, nemáme se sousedy příliš dobré vztahy, proto se na Vás obracím s dotazem ,jak mám formulovat žádost o uvedení našeho plotu do stavu, abychom jej mohli natřít i ze sousedovy strany. Díky jeho zvířectvu máme z jeho strany na plotě navrstveno nejen bahno a kamení, ale prorůstají kozičky, nádrž na vodu-1000 l je umístěna 15 cm od našeho plotu, staré pneumatiky, vozíky,staré nefunkční auto,dřevo a pod. Jakou lhůtu mám požadovat o odstranění těchto “ závad“.Děkuji Panáková Dagmar

  • admin napsal:

   Dobrý den,
   na to Vám bohužel nedokážu odpovědět, je to spíše otázka na právníka. Snad tedy zareaguje někdo z našich zkušenějších čtenářů.
   Budu rád, když nám později napíšete, jak se Vám podařilo problém vyřešit.

 3. horkaokurka napsal:

  musim tez reagovat na vcelare ,mam neprijemny pocit jejich arogantniho chovani a bezohlednosti…slusnou a ohledupunou cestou nic nevyresim…..delaj schvalnosi…otravuji zivot kolem sebe…mame 3lete dite ,byt ve strehu,aby vcely nenapadly nas a dite..kdo prisel na napad,ze vcela ma prednostni pravo na zdravi na vse…kdo je vic nez VCELAR a VCELA uvedomujete si ze vcela je hmyz,ktery se neda ochocit ani zavrit,mohou zpusobit kdo je alergicky i anafyakticky sok……nekdo se boji vcel..jeste jsem nevidela sousedovic deti si hrat pred ulem,,,nase asi mohou to jsou jejich vcely …vela a kdo je vic..VCELY NESMI BYT UMISTENI V BLIZKOSTI LIDI A ZVLASTE MALYCH DETI..MYSLETE,ZE VSICHNI NESDILI MIT ULY A VCELY ..A NENI MOU POVINOSTI OBTEZOVAT NALETEM 10i stovka vcel kolm hlavy…nebezpecny hmyz…

 4. Dana napsal:

  Chci se zeptat,zda musí mít včelař povolení pro umístění úlů (má malý díl soukr.lesa) a sousedí také se soukrom.díly lesa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *