Informační zpravodaj – srpen 2010

ZO ČSV České Budějovice

Založena 1867
Informační zpravodaj – srpen 2010

Žádný obrázek

1. Podpora včelařství v roce 2010 – dotace 1.D.

Ve vnitřní příloze časopisu Včelařství č.8/2010 jsou podobně jako v minulých letech uveřejněny všechny informace, které se týkají podpory včelařství. V části A najdete Obecné pokyny se zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2010 na základě §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v části B Zásady. Na další straně (Dotace 2) je publikována Směrnice ČSV č. 1/2010 O poskytnutí dotací v roce 2010 včetně Organizačních pokynů k výplatě finančních prostředků a na dalších stranách všechny potřebné tiskopisy. Doporučujeme všem členům ZO, aby si tyto pokyny velmi důkladně pročetli.

Připomínáme, že prostředky dotace mohou být poskytnuty pouze

    • na podkladě řádně vyplněné Přílohy k žádosti dotačního programu 1.D., kterou je nutno doručit důvěrníkovi ZO ČSV nejpozději do 8. září 2010 včetně, výjimečně 9. září 2010 na schůzi výboru ZO ČSV, která se koná na včelařské základně (Plavská 1) od 17.00hod. Seznam důvěrníků s kontakty je uveden v závěru tohoto zpravodaje.

    • s potvrzením jiné ZO ČSV, v jejímž obvodu má včelař umístěna svá včelstva, že je tam řádně registrován uvedený počet včelstev a že u této ZO ČSV nežádá o dotaci,

    • s předáním plné moci, není-li dotace přebírána žadatelem, ale jinou osobou.

    • s vyplněním Podkladů pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2010 na druhé straně Přílohy k žádosti o dotaci 1.D.

Každý včelař – žadatel nese svou osobní odpovědnost za ztrátu nároku na dotaci při nedodržení termínu doručení žádosti a při neúplném nebo nepravdivém podání žádosti. Výbor je časově omezen zpracováním a odesláním dokladů, nemůže tedy na žádosti 1.D. po stanoveném termínu brát zřetel…

2. Podzimní léčení Varidolem

Při předání žádosti o dotaci D1 oznámí každý včelař důvěrníkovi svoje požadavky ohledně podzimního léčení varroázy (fumigace, aerosol).

3. Kurz obsluhy aerosolového vyvíječe

Dne 15.10.2010 od 16.00hod bude probíhat na včelařské základně kurz obsluhy aerosolového vyvíječe včetně praktického nácviku.

Upozorňujeme zájemce, že zápůjčka vyvíječe není možná bez absolvování tohoto kurzu.

4. Výbor ZO ČSV upozorňuje na Nařízení č. 1/2010 Krajské veterinární správy ve věci mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel, které je publikováno na stránkách KVS a jehož plné znění je uvedeno na internetových stránkách OV ČSV (www.jcvcelari.cz) v sekci Veterinární opatření. Nařízení stanoví ochranná léčebná opatření pro rok 2010 a jaro 2011.

5. Výbor ZO ČSV připomíná všem svým členům, aby řádně vyplnili Potvrzení o registraci v ústřední evidenci, které obdrželi (obdrží) poštou od Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Hradišťko a odeslali jej na adresu uvedenou v záhlaví průvodního dopisu publikovaného v časopise Včelařství 8/2010 ve vnitřní příloze – strana Dotace 10. Kopii tohoto potvrzení (průpisem) je nutno předložit při výplatě dotace 1.D. ke kontrole registračního čísla chovatele a stanoviště včelstev a k ověření adresy umístění včelstev.
Registrační čísla je nutno uvádět do přílohy k žádosti o dotaci 1.D. a také na štítek na směsném vzorku měli k zimnímu vyšetření včelstev. Formulář hlášení je k vytištění na stránkách ČSV (www.vcelarstvi.cz) volba Formuláře.

6. Oplozené včelí matky generace F1 z chovu Jabloňany a Havlín je možno zakoupit po předchozí domluvě od registrovaných chovatelů Ing. Aleše Křenka (tel.: 737919151) a Miloslava Měšťana (tel.: 723537267).

7. Přemístění stránek ZO

Od června letošního roku byly webové stránky naší ZO přesunuty na adresu www.vcelar.info Na stejné adrese je i nadále dostupný elektronický časopis Českobudějovické včelařské listy přítele Luboše Daňka, kterému patří náš dík za poskytnutý prostor a prozatímní správu stránek.

 

Zde – Složení výboru

Zde – Včelařští důvěrníci

 

Výbor ZO ČSV České Budějovice

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *