Zpráva zdravotního referenta – informace k nákazové situaci

Zpráva přednesena na výroční členské schůzi ZO ČSV ČB 25.2.2012

1)      Zhodnocení výsledků zimní měli – ze 127 směsných vzorků byl roztoč Varoa destruktor zjištěn ve 105 vzorcích, tzn. V 83% vzorků.  Z toho bylo zjištěno 24 vzorků s 3-mi a více roztoči na včelstvo. Konkrétní výsledky ukazují vysoký výskyt roztočů u nových (začínajících) členů.  Tyto vysoké počty roztočů (až 400ks/vzorek) v měli ukazují na nedodržení správné metodiky léčení (podletní léčení, 3x fumigace popř. aerosol v době s minimem plodu ve včelstvu). Bude zajímavé sledovat, jak se tato včelstva vypořádají s letošní zimou. Chovatelům, kteří měli více jak 3 roztoče na včelstvo, bude zdravotní komise s příslušným důvěrníkem věnovat zvýšenou pozornost.

Zdravotní komise na základě výsledků rozborů měli doporučuje členské schůzi přijmout usnesení o provedení plošného ošetření všech včelstev v obvodu naší ZO nátěrem plodu přípravkem M1 a následnou fumigací přípravkem Varidol.

2)      Mor včelího plodu – v průběhu roku 2011 zasahovalo do naší ZO ochranné pásmo z ohniska Čejkovice. Z následné kontroly včelstev v ochranném pásmu bylo na základě rozboru měli a následné fyzické kontroly potvrzeno 1 ohnisko na stanovišti v Českém Vrbném. Následně bylo vyhlášeno ochranné pásmo v okruhu 5 km od ohniska, ve kterém byly zachyceny 3 positivní vzorky měli na Paenibacillus larvae, u nichž se zatím klinické příznaky nepotvrdily. Na základě nařízení Státní veterinární správy bylo podrobeno rozboru na MVP v zimní měli dalších 41 vzorků. Z těch byly 4 vzorky pozitivní. Chovatelé včelstev s těmito pozitivními vzorky budou muset nechat svá včelstva podrobit fyzické kontrole od prohlížitelů včelstev, která buď prokáže, nebo vyvrátí klinické příznaky této nákazy.

Základními preventivními opatřeními proti nákaze MVP jsou:

  • obměna díla
  • hygiena stanoviště
  • opatrnost při přesunech/nákupech včelstev

Zprávu sestavil Ing. Martin Hynek

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *