Medovina

Informace ohledně výroby medoviny z pohledu správy spotřebních daní:

Medovina, i když je vyráběna jakoukoli technologií, je zařazena pod kód nomenklatury 2206(kódem nomenklatury se dle ustanovení § 3 písm. m) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, dále jen „ZSPD“ rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu, ve znění platném k 1. lednu 2002). Medovina, jejíž skutečný obsah alkoholu by přesahoval 10 % objemových, ale nepřesahoval 15 % objemových, bude-li alkohol, který bude obsažen v hotovém výrobku plně kvasného původu bez přídavku lihu, bude zařazena podle § 93 odst. 3 písm. d) ZSPD mezi tichá vína.

Tichá vína podle § 93 odst. 3 podléhají sazbě spotřební daně 0,- Kč/hl.

Plátcem daně z vína a meziproduktů není v souladu s § 92 ZSPD fyzická osoba, která na daňovém území České republiky vyrábí výhradně tiché víno (medovinu) za podmínky, že celkové množství vyrobeného tichého vína za kalendářní rok nepřesáhne 2000 litrů.

Při uvedené tichého vína vyrobeného fyzickou osobou na daňovém území České republiky do volného daňového oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 92 ZSPD.

Pokud hodlá fyzická osoba vyrobenou medovinu prodávat – není zde stanovena výjimka jako při prodeji medu (prodej potravin živočišného původu ze dvora) a jednalo by se zde již o podnikání, které je definováno v obchodním zákoníku jako „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“. Podnikatelem je pak ten, kdo podniká a má k tomu příslušné oprávnění (např. živnostenské oprávnění dle živnostenského zákona, fyzické osoby provozující zemědělskou výrobu registrované podle zvláštních předpisů). S tím je pak samozřejmě spojená povinnost registrace na finančním úřadu k dani z příjmu a další povinnosti podnikajících osob.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *