Mor včelího plodu

NAŘÍZENÍ č. 9/2011 – Vzhledem k výskytu nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v katastrálním území obce Olešník (stanoviště včelstev reg. č. CZ 89922101) Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj (dále jen KVS pro Jč kraj) vymezuje ochranné pásmo o poloměru 5 km, které zahrnuje následující katastrální území obcí nebo jejich části : Dívčice, Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Chlumec, Jeznice, Knín, Kočín, Libív, Litoradlice, Munice, Mydlovary, Nákří, Nová Ves, Olešník, Purkarec, Velice, Zahájí a Zliv, v okrese České Budějovice.
Podrobněji …

Rozhodnutí o mimořádném veterinárním opatření ke zdolávání nebezpečné nákazy moru včelího plodu (dále jen MVP) včelaři E.M. (katastrální území obce Olešník) …
Podrobněji …

Poučení o nákaze – (autor textu MVDr. Pokorný)

Mor včelího plodu (dále jen MVP) je nebezpečná nákaza včel, postihující převážně zavíčkovaný plod. Původcem je tyčinkovitý pohyblivý mikrob Paenibacillus larvae, který vytváří mimořádně odolné spory schopné přežívat i několik desítek let.

Nákaza se šíří infikovanou včelí potravou, zalétlými nemocnými včelami, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařskými potřebami, nákladu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci.

Spory původce nákazy se dostanou potravou do trávicího traktu larev prvních instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, mikrob se pomnoží, zničí buňky žaludeční výstelky, pronikne do hemolymfy a tím do dalších tkání larvy, která hyne těsně před zakuklením. Nejkritičtějším dnem je 5.den života larvy, kdy jsou larvy navštěvovány krmičkami nejčastěji a intenzívně krmeny.

Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást je nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, místy proděravělá. Napadené uhynulé lervy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé i několik centimetrů. Konečným stadiem rozkladu larvy je tvrdý příškvar, které pevně lpí na spodní stěně buňky.

Včelstvo slábne, postupně hyne i nenakažený plod v důsledku podvýživy a nedostatku tepla a matka klade v důsledku nedostatečného krmení mladuškami i menší počet vajíček.

Diagnostika, zdolávání a kontrola (monitorování)  MVP

Protože je MVP nebezpečnou nákazou včel je její zdolávání vázáno na mimořádná veterinární opatření (dále jen MVO) nařízená krajskou veterinární správou (dále jen KVS)  podle veterinárního zákona (zákon č.166/1999 Sb. v platném znění).  Postup  KVS  a nařízená opatření musí být v souladu s prováděcí  vyhláškou č.299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,( v platném znění).  V průběhu posledních let došlo v novelách této legislativy ke změnám nejen  v postupu při  stanovení diagnózy MVP ale také v postupu  při zdolávání této nákazy.  Například původně se utrácela všechna včelstva na stanovišti jen při zjištění více než 50% klinicky nemocných včelstev, to však nezabránilo dalšímu  šíření nákazy z těchto stanovišť. Proto bylo následně ve vyhlášce zakotveno při potvrzení nákazy utrácení všech včelstev na stanovišti , bez ohledu na počet postižených včelstev.  Protože vyhláška neupřesňovala druh odebraného vzorku k laboratornímu vyšetření pro určení diagnózy, byla MVO nařizována i při zjištění původce MVP ve směsném vzorku měli.  Průkaz původce MVP nad hodnoty 103, , obvykle ukázal i klinické příznaky MVP , při nižších hodnotách se ještě klinické příznaky nemusely projevit. Následná diskuze, snaha po sjednocení postupu KVS v celé ČR a tlak ze strany včelařů ke zmírnění  MVO  vyvolala další změnu vyhlášky č. 299/2003 Sb.  (novela vyhláškou č. 12/2010 Sb. s platností od 1.3.2010). Podstatnou  změnou  vyplývající z novely vyhlášky je, že pozitivní směsný vzorek měli  nestačí k diagnóze a v případě, že následná klinická prohlídka včelstev je negativní musí se provést další prohlídka za 6 měsíců, od prvního zjištění podezření z nákazy.

Vyhlášení ohniska nákazy a následné zdolávání nákazy MVP je  vázáno  na klinické příznaky MVP a průkaz původce ve vzorku klinicky postiženého plástu. Případy, kdy je prokázán původce nákazy  u včelstva  v měli,  ale při prohlídce díla nejsou potvrzeny klinické příznaky se provádí další klinická prohlídka za 6 měsíců. V případě pozitivity se nákaza řeší vydáním MVO. V řadě případů je tak MVP potvrzen až po 6ti měsících od prvního zjištění původce u včelstev, takže po tuto dobu lze v přeneseném slova smyslu nazvat taková stanoviště jako „doutnající ohniska nákazy“. Předběžná opatření uplatňovaná v této „čekací době“ (zákaz přemísťování matek, včelstev, oddělků) nemohou zcela zabránit možnosti šíření nákazy, vzhledem k volnému pohybu včel do okolí a naopak možnosti návštěvy cizích včel.

Proto můžeme bez nadsázky říci, že zjištěná ohniska MVP jsou pravděpodobně jen „špičkou ledovce“  výskytu této nákazy na našem území.  Je  logické, že nejvyšší záchytnost nových případů MVP je v případě potvrzených ohnisek nákazy při plošném prošetření vymezených území kolem nich – v ochranných pásmech.  Následující tabulka ukazuje na vzestupný trend nárůstu případů MVP na území Jihočeského kraj

Ohniska moru včelího plodu v Jihočeském kraji v letech 2006 – 2010
ohniska moru včelího plodu
podle stanovišť a okresů
kraj Poznámka
Rok CB CK JH PI PT ST TA počet
ohnisek
počet
včelařů
2006 0 0 9 0 0 0 0 9 9
2007 0 0 9 3 0 2 0 14 13 na PI 1 včelař se 2 stanovišti
2008 0 0 11 6 0 7 0 24 21 na JH 1 včelař se 3 stanovišti
2009 0 4 4 4 5 6 0 23 22 na ST 1 včelař se 2 stanovišti
2010 1 8 9 0 5 15 0 38 37 na  JH 1 včelař se 2 stanovišťi
Celkem 1 12 42 13 10 30 0 108 100
Poznámka – rok 2010 do 5.10.2010

K doplnění této tabulky je nutno říci, jsou zde uvedená ohniska MVP  která byla řešena vydáním MVO a zdolána spálením včelstev na těchto stanovištích.

Nepostihuje však celý rozsah vyšetření a správních řízení, zejména těch, která byla zastavena v roce 2009 a 2010 a nebo těch, která čekají na dokončení v předjaří 2011, protože již nebude zřejmě možné provést v podzimním období klinické prohlídky

Ohniska nákaz a ochranná pásma v Jč kraji

V roce 2006 byl MVP postižen pouze okres JH  (9 ON- vydána 4 nařízení KVS) v oblasti kolem ON ve Slavonicích na Dačicku a v oblasti pod J.Hradcem (Horní Lhota, Stajka, Polště).

V roce 2007 kromě okresu JH  (9 0N a 4 nařízení KVS), kde se rozšířila oblast ochranných pásem na Dačicku kolem Slavonic na sevezápad kolem Českého Rudolce  (Markvarec, Stoječín), se objevilo nové ON v Českých Velenicích.

Kromě toho se poprvé zjistila v březnu 2 ON v okrese ST na Vodňansku (Truskovice a Libějovické Svobodné Hory), přičemž OP zasáhlo i část území okresu PT na Netolicku.   V srpnu resp.  v září byla zjištěna další 3 ON  v okrese Písek na Milevsku  (ON Jestřebice 2x a Bílina – u 2 chovatelů), přičemž OP  zasáhlo (2 nařízení KVS) i část okresu TA.

V roce 2008 bylo vydáno 7 nařízení KVS k OP. Na okrese JH bylo zjištěno 11 nových ohnisek (8 včelařů) a vydána 3 nařízení KVS pro OP která zahrnovala nové území na Třeboňsku 10 ON (Leština – Ing.Sedláček, Třeboň, Břilice) a zasáhla i do části přilehlého okresu Č.Budějovice. Na Dačicku v postiženém území bylo zjištěno další nové ON v Leštnici (1 nařízení KVS) západně o Slavonic na Dačicku, zasáhlo i část území na Jindřichohradecku, při hranici s Rakouskem. V okrese PI bylo zjištěno 5 nových ON (Jestřebice, Sepekov, Srlín a 2x Veselíčko) čímž došlo k rozšíření pásma v oblasti Milevska a části přilehlého okresu Tábor (vydáno 1 nařízení KVS).  V okrese ST bylo zjištěno 7 nových ohnisek  (2 nařízení KVS), přičemž 6 z nich zahrnovalo již postiženou oblast na Vodňansku (Újezd u Vodňan 4x, Truskovice a Libějovice) s rozšířením OP kromě přilehlé oblasti Netolicka na okrese PT také o okrajovou část území na okrese Písek a České Budějovice. Na okrese TA bylo vydáno 1 nařízení KVS pro OP zahrnující část okresu TA sousedící s částí okresu Pelhřimov v kraji Vysočina, kde bylo zjištěno ON MVP v obci Křeč. O součinnost požádala KVS pro kraj Vysočina.

V roce 2009 bylo vydáno 11 nařízení KVS pro OP již v 5ti okresech. Poprvé  bylo zjištěno ohnisko v okrese PT (1 nařízení KVS), v obci Budilov –  u Čkyně a OP zasáhlo na severu Vimpersko a Prachaticko, s přilehlou částí sousedního okresu ST. MVP také poprvé prokázán  v okrese CK  (2 nařízení KVS). Jednalo se o 4 ohniska na Vyšebrodsku  (Vyšší Brod, a pak Mnichovice a 2x Hrudkov),  V okrese JH (2 nařízení KVS) byla zjištěna již pouze 3 ohniska. Jedno ohnisko ve stávajícím OP na Třeboňsku (Třeboň – Ing.Sedláček) avšak další 2 ohniska (obec Lomy), východně od J.Hradce. V této oblasti nebylo  do této doby, od sledovaného období od r. 2006 , vyhlašováno ochranné pásmo.  Tím došlo k dalšímu rozšíření kontrolovaného území v tomto okrese.  V okrese ST  (2 nařízení KVS) bylo zjištěno 6 nových ohnisek, z nich 4 u 3 chovatelů v obci Krty-Hradec, čímž došlo k rozšíření OP, lokalizovaného západně od Strakonic, na sever. Zbývající 2 ohniska byla zjištěna v Chelčicích opět v oblasti Vodňanska s přilehlým územím na Netolicku v okrese PT.  V okrese PI (3 nařízení KVS) bylo zjištěno 4 ON. Jedno ohnisko v obci Skály a 2 ohniska v Maleticích na Protivínsku, zasahující na část území na  Vodňansku v okrese ST, v rámci původních OP . Čtvrté ohnisko bylo zjištěno v Jestřebicích na Milevsku ve stávajícím OP zasahujícím zčásti na okres TA.  V okrese PT (1 nařízení KVS) byla nově zjištěna 4 ON, z nich 3 (Lštění,Hradčany a Bohumilice) v již stávajícím OP a čtvrté ohnisko jižně ve Včelné pod Boubínem. Spojením těchto oblastí došlo k rozšíření OP  (s malou částí přilehlého okresu ST) na rozsáhlou oblast od Čkyně na severu okresu až po jih 5 km pod  Včelnou pod Boubínem.

V roce 2010  (do 5.10.) bylo dosud vydáno 10 nařízení KVS pro ON a bylo zjištěno dosud nejvíce ohnisek – 37, přičemž bylo postiženo 5 okresů, nově okres ČB.  Nejvíce ON (14) bylo zjištěno v okrese  ST (zatím vydána 2 nařízení KVS). Výsledek byl ovlivněn i prošetřením  směsných vzorků měli mimo stávající ochranná pásma v okrese ST, po dohodě OV ČSV a VÚV Dol (bez vědomí KVS) U 3 ohnisek (Třebohostice 2x, Katovice) došlo k propojení a rozšíření původních OP v západní části okresu při hranicích s okr. Klatovy,  u dalších  2 ON (Újezd u Vodňan a Pohorovice rovněž došlo k propojení původních OP na Vodňansku a Protivínsku v okresu PI, zasahující části území okresů CB a PT. Další ON jsou ve stávajících OP a u některých podezřelých stanovišť bude provedena 2. klinická prohlídka po 6ti měsících, v předjaří 2011. Výsledek v okrese ST byl zčásti ovlivněn i prošetřením  směsných vzorků měli mimo stávající ochranná pásma v okrese ST, po dohodě OV ČSV a VÚV Dol (bez vědomí KVS), kdy byla zjištěna 2 ohniska (Cehnice).  V okrese JH  (2 nařízení KVS) byla nově zjištěno 9 ohnisek.  6 ohnisek  ve stávajícím OP (v obcích Lomy 4x, a Člunek a Kunějov – 2 stanoviště 1 chovatele) východně od J.Hradce, čímž došlo k mírnému rozšíření původního OP na západ a jih. Zbývající 3 ON byla zjištěna na KÚ obce Hůrky u Nové Bystřice, čímž došlo k rozšíření  OP směrem k jihu na Novobystřicko. Na okrese CK (2 Nařízení KVS) bylo zjištěno 8 nových ohnisek. 2 ON na KÚ Vyšší Brod (stan. Kláštěr a Baraba), čímž došlo k rozšíření stávajícího OP na Vyšebrodsku, dalších 5 ohnisek pak rovněž na KÚ Vyšší Brod (stanoviště Horní Dvořiště a Jejín) kde vzniklo nové OP, západně od prvně uvedeného. Poslední ohnisko bylo zjištěno v obci Žestov a rovněž znamená nové OP na Českokrumlovsku, jihozápadně od Č.Krumlova. V okrese PT bylo zjištěno 5 ohnisek  ve stávajících OP (Hradčany u Čkyně, Bošice 3x a Záhoří), kdy ve 4 případech sami včelaři nahlásili podezření z klinické nákazy MVP a 1 včelař předložil pozitivní nález původce v medu a úředním došetřením byla ve všech případech nákaza potvrzena. V okrese PI nebyla zatím  v tomto roce nákaza potvrzena (trvá 1 podezření z nákazy), okres TA nemá v průběhu sledovaných 5ti let 2006 – 2010 žádné ohnisko nákazy.

 

 

Poslední změna : 29. 07. 2011, 09:00

Příspěvek byl publikován v rubrice Ostatní informace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 Responses to Mor včelího plodu

 1. Milena napsal:

  To zní velice vážně, chci se zeptat, je nějaká možnost prevence?? Protože nerada bych přišla o včelstvo. Tedy našla jsem na netu nějakou stránku, která poskytuje tyto služby: http://vcelimor.czm, ale i tak, bych byla ráda, za nějaké tipy a rady. Díky předem :))

  • Filip napsal:

   Pěkný den, k dotazu na prevenci moru včelího plodu je asi nejdůležitější:

   – nákup včelstev od prověřených chovatelů, kteří mají vyšetření na MVP a nejsou v ochranném pásmu MVP

   – nepoužívání starých úlů, vč. potřeb, zařízení, medu, pylu, plástů a vosku z lokalit s neznámou nákazovou situací

   – dbát na pravidelnu obměnu díla, ideálně každý rok vytavit třetinu souší

   – dezinfikovat pravidelně nástavky a všechno vybavení, dodžovat zásady zoohygieny

   – sledovat zdravotní stav včelstev a při podezření na jakékoliv onemocnění či náhlý úhyn co nejrychleji kontaktovat pověřené osoby a tuto situaci ohlásit

   S přáním všeho dobrého, Filip Tauber

 2. Tomáš napsal:

  Ou, naposledy jsem si mor včelího plodu nechal vyšetřit tady: https://vcelimor.cz/ mám totiž opravdu strach …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *