Informační zpravodaj – listopad 2018

Výplata podzimní dotace 1.D

Všem žadatelům oznamujeme,
že dotace na podporu včelařství bude vyplácena v neděli,
dne 25. listopadu 2018 od 15 do 17 hodin
v restauraci hotelu Royal, Pražská tř. 566/103
(proti kasárnám)

 

  • Prosíme důvěrníky a členy ZO, aby tuto informaci předali i včelařům, kteří nemají přístup na internet.
  • Dotace musí být vyzvednuta výhradně v uvedeném termínu, jiný termín výplaty dotace není! Nevyzvednuté dotační prostředky musí být bezprostředně po termínu výplaty vráceny zpět. Pokud žadatel nemá možnost dostavit se v termínu výplaty, může pověřit převzetím dotace jinou osobu, musí  však této osobě poskytnout plnou moc, pokud možno na tiskopise z časopisu Včelařství č. 8 nebo z internetové stránky http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html. Bez plné moci nelze jiné osobě dotaci vydat, všechny plné moci jsou přikládány k vykazovaným dokladům!
  • Současně s výplatou dotace budou vybírány členské příspěvky na rok 2019 a platby za léčiva. Členové ZO, kteří nežádali o dotaci a chtějí zůstat nadále členy, stejně jako žadatelé o členství, mohou využít této příležitosti k zaplacení příspěvků na rok 2019. Obecně platí, že ten, kdo nebude mít zaplaceny členské příspěvky na rok 2019 do 31.12.2018, nebude od nového roku členem ČSV, a tedy nebude mít nárok na svazové výhody (distribuce léčiv, svépomocný fond, úrazové pojištění, právní pomoc aj.). Povinnost léčení včelstev však každému zůstává ze zákona.
  • Lístek s pořadovým číslem pro výplatu dotace, který dostane každý žadatel při příchodu do hotelu, slouží zároveň jako poukaz na nápoj v hodnotě do 20,-Kč.
  • Výše dotace činí  149,-Kč na zazimované včelstvo.
Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.