Informační zpravodaj – listopad 2017

1. Výplata podzimní dotace 1.D

Všem členům ZO ČSV a ostatním žadatelům oznamujeme,
že dotace na podporu včelařství bude vyplácena v sobotu,
dne 25. listopadu 2017 od 14 do 16 hodin
v restauraci hotelu Royal, Pražská tř. 566/103
(proti kasárnám)

 

 • Prosíme důvěrníky a členy ZO, aby tuto informaci předali i včelařům, kteří nemají přístup na internet.
 • Dotace musí být vyzvednuta výhradně v uvedeném termínu, jiný termín výplaty dotace není! Nevyzvednuté dotační prostředky musí být bezprostředně po termínu výplaty vráceny zpět. Pokud žadatel nemá možnost dostavit se v termínu výplaty, může pověřit převzetím dotace jinou osobu, musí  však této osobě poskytnout plnou moc, pokud možno na tiskopise z časopisu Včelařství č. 8 nebo z internetové stránky http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html. Bez plné moci nelze jiné osobě dotaci vydat, všechny plné moci jsou přikládány k vykazovaným dokladům!
 • Současně s výplatou dotace budou vybírány členské příspěvky na rok 2018 a platby za léčiva. Členové ZO, kteří nežádali o dotaci a chtějí zůstat nadále členy, stejně jako adepti na členství, mohou využít této příležitosti k zaplacení příspěvků na rok 2018. Obecně platí, že ten, kdo nebude mít zaplaceny členské příspěvky na rok 2018 do 31.12.2017, nebude od nového roku členem ČSV, a tedy nebude mít nárok na svazové výhody (distribuce léčiv, svépomocný fond, úrazové pojištění, právní pomoc aj.). Povinnost léčení včelstev však každému zůstává ze zákona.
 • V průběhu výplaty bude možno konzultovat včelařské problémy s Ing. Václavem Křížem.
 • Lístek s pořadovým číslem pro výplatu dotace, který dostane každý žadatel při příchodu do hotelu, slouží zároveň jako poukaz na nápoj v hodnotě do 20,-Kč.
 • Výše dotace činí  156,-Kč na zazimované včelstvo.
 • Ten kdo uvedl v žádosti bankovní spojení a chce zaslat dotaci na bankovní účet, kontaktuje co nejdříve pokladníka e-mailem na adrese m.hyn1@post.cz. Je nutno ale počítat s tím, že dotace musí být vyplacená v plné výši. Není tedy možné odečíst členské příspěvky atp., ty pak musí být uhrazeny samostatně dle pokynů pokladníka.

2. Novela veterinárního zákona

3. Včelí den v Jihočeském muzeu

 • 18. 11. 2017 od 9:00 do 17:00 – proběhne v Jihočeském muzeu akce nazvaná Včelí den. Na programu bude tvoření a výrobky z včelích produktů, výroba perníků z forem s Julií Chadimovou, vosk, med a další – program pro celou rodinu.
 • Akce je doprovodným programem výstavy Letem včelím světem, kterou můžete v muzeu navštívit až do 21.1.2018.

4. Obchůzka se sv. Ambrožem – 7. 12. 2017 od 14:30

 • Další doprovodnou akcí výstavy Letem včelím světem je rekonstrukce českého lidového zvyku: Obchůzka se sv. Ambrožem – začátek vycházky od Jihočeského muzea přes náměstí Přemysla Otakara II. V 16:00 hodin následuje mše za včelaře v kostele Panny Marie Růžencové (Žižkova ulice v Českých Budějovicích).

5. Zvedací vozíky na úly

 • Poslední listopadový týden přijede do ČB pan Orban Lajos výrobce zvedacích vozíků na úly Kaptarlift. V případě zájmu by mohlo být ve včelařském centru na Plavské 1  předvedení manipulace s nástavky pomocí vozíku. Dotazy: Miloš Kuttelvašer 777 692 100

INZERCE:

 • Prodám 11 včelstev r.m. 39x24cm, 9 včelstev r.m. 39×27,5cm a dva kočovné vozy. Kupci přenechám dobré stanoviště severně od Českých Budějovic. Více informací na telefonu 731 087 124 – J. Lundák
Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.