Informační zpravodaj – listopad 2015

  1.  Výplata podzimní dotace 1.D

Všem členům ZO ČSV a ostatním žadatelům oznamujeme, že

dotace na podporu včelařství bude vyplácena v pátek,

dne 27. listopadu 2015 od 16 do 18 hodin

v restauraci hotelu Royal, Pražská tř. 566/103
(proti kasárnám)

 

  • Prosíme důvěrníky a členy ZO, aby tuto informaci předali i včelařům, kteří nemají přístup na internet.
  • Dotace musí být vyzvednuta výhradně v uvedeném termínu, jiný termín výplaty dotace není! Nevyzvednuté dotační prostředky musí být bezprostředně po termínu výplaty vráceny zpět. Pokud žadatel nemá možnost dostavit se v termínu výplaty, může pověřit převzetím dotace jinou osobu, musí  však této osobě poskytnout plnou moc, pokud možno na tiskopise z časopisu Včelařství č. 8 nebo z internetové stránky http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html. Bez plné moci nelze jiné osobě dotaci vydat, všechny plné moci musí výbor přiložit k vykazovaným dokladům!
  • Současně s výplatou dotace budou vybírány členské příspěvky na rok 2016 a platby za léčiva. Členové ZO, kteří nežádali o dotaci a chtějí zůstat nadále členy, stejně jako adepti na nové členy, mohou využít této příležitosti k zaplacení příspěvků na rok 2016. Obecně platí, že ten, kdo nebude mít zaplaceny členské příspěvky na rok 2016 do 31.12.2015, nebude od nového roku členem ČSV, a tedy nebude mít nárok na svazové výhody (distribuce léčiv, svépomocný fond, úrazové pojištění, právní pomoc aj.). Povinnost léčení včelstev však každému zůstává ze zákona.
  • Výše dotace pro letošní rok činí 128Kč/včelstvo.
  • V průběhu výplaty bude probíhat diskuze s přítomnými včelařskými odborníky.
  • Lístek s pořadovým číslem, který dostane každý žadatel při příchodu do hotelu, slouží zároveň jako poukaz na nápoj v hodnotě 20,-Kč.

 

  1. Přípravy oslav výročí

OV ČSV České Budějovice a ZO ČSV České Budějovice připravují oslavy 150. výročí vzniku organizovaného včelaření na Českobudějovicku, které se uskuteční v roce 2017.
Pokud by někdo z vás chtěl navrhnout některé akce, které by se měly uskutečnit v rámci oslav, nebo by se chtěl na přípravě oslav účastnit, obraťte se na výbor ZO ČSV České Budějovice. Schůze výboru se konají vždy druhý čtvrtek v měsíci, v tomto ročním období v hotelu Royal na Pražské třídě od 17 hodin.

 

  1. Celoplošné vyšetření na MVP – POZOR ZMĚNA!

Z upřesněných informací, které byly ZO zaslány, vyplývá nutnost vybrat vzorky dříve, než jak bylo avizováno. Prosíme všechny včelaře, aby měl odevzdali už do 26. listopadu svému důvěrníkovi. Pokud termín někdo nemůže dodržet, ať se s důvěrníkem dohodne individuálně. Další změnou je zrušení limitu 10-ti včelstev na jeden vzorek. Vzorek tedy tvoří měl odebraná od všech včelstev na jednom stanovišti. Pokud už máte z jednoho stanoviště připravených více vzorků, sesypte je do jednoho. Nadále platí, že se nesmí míchat vzorky z více stanovišť.

 

  1. Nový knihovník ZO

Nově převzal záštitu nad naší knihovnou p. Vladislav Bambas. Knihy si můžete zamluvit a dohodnout jejich vyzvednutí e-mailem vladabambas@seznam.cz nebo na tel. č. 721720680. Vracení je možné opět prostřednictvím knihovníka nebo na schůzi výboru ZO některému členu výboru, který převzetí potvrdí svým podpisem do výpůjční knihy.

Zpravodaj ve formátu PDF ke stažení ZDE

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *