Informační zpravodaj – leden 2018

  1. Výroční členská schůze ZO ČSV České Budějovice

V sobotu 24. února 2018

se koná od 9.00 hod. v přednáškové aule Střední průmyslové školy stavební (boční vchod z Klavíkovy ulice)

klavikova

výroční členská schůze ZO ČSV České Budějovice.

Prezence účastníků od 8.30 do 9.00 hod.

Na programu bude zpráva o činnosti výboru, zpráva o hospodaření ZO ČSV, zpráva zdravotního referenta o současném zdravotním stavu včelstev v obvodu ZO, zpráva kontrolní a revizní komise, zpráva o spolupráci ZO s Biologickým centrem AV ČR a realizovaném projektu. Zazní také krátká přednáška Radmily Frydrychové – Včela medonosná klíčem k dlouhověkosti?

Od 11.00 hod. bude podáváno občerstvení a od 12.00 bude setkání pokračovat veřejně přístupnou přednáškou pana Martina Koblihy na témata Nekonvenční včelaření, APIALGAPROTEIN.

Včelaři, kteří mají zájem o nákup doplňkového krmiva APIALGAPROTEIN (přírodní bílkovinné krmivo pro včely nahrazující nedostatek pylu) si jej mohou objednat na webových stránkách www.apialgaprotein.cz a pan Kobliha objednané množství přiveze a předá po jeho přednášce. Do objednávky poznamenejte, že si přejete krmivo přivézt dne 24.2. 2018 na Členskou schůzi ZO ČSV ČB.

Podobně, pokud chcete ušetřit za dopravu, můžete postupovat při nákupu v e-shopu http://www.vcelarstvikoblizek.cz/

  1. Sběr měli k vyšetření na varroázu, popř. MVP

Nejpozději do středy 7. února 2018 předají všichni včelaři svému důvěrníkovi směsné vzorky měli od skutečného stavu včelstev k vyšetření na varroázu dle nařízení SVS. Kdo termín nedodrží, zajistí si odevzdání vzorku veterinární správě ve vlastní režii. Při neodevzdání vzorku hrozí sankce ze strany SVS.

Měl má obsahovat spad za posledních 30 dnů a musí být čistá a vysušená, tj. bez mrtvolek včel a nečistot, v kelímku přikrytém prodyšnou tkaninou. Sušení měli nesmí probíhat za vyšších teplot, jinak se vosk rozpustí a vzorek bude znehodnocen.

Důvěrníci mají k dispozici předtištěné etikety s potřebnými údaji ke každému stanovišti včelstev. Údaje na štítku je nutné zkontrolovat, za správnost odpovídá chovatel. Především je nutno znát registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště.

Při předání měli je potřeba nahlásit aktuální zimní ztráty včelstev a vyplnit protokol o podzimním léčení, který mají u sebe důvěrníci.

Zároveň si včelaři objednají léčiva pro letní podpůrné léčení na letošní rok.

Zájemci o vyšetření na mor včelího plodu odeberou za tímto účelem druhý vzorek měli, který odevzdají zdravotníkovi ZO před začátkem výroční členské schůze. Toto vyšetření si hradí každý sám, orientační cena je cca 200Kč/vzorek. Podrobnější informace podá p. Filip Tauber.

  1. Informace od Krajské veterinární správy

jsou dostupné v přiložených dokumentech:

http://www.vcelar.info/wp-content/uploads/Informace_pro_chovatele_vcel.pdf

http://www.vcelar.info/wp-content/uploads/Metodika_kontroly_zdravi_2018_-_chovatele_vcel.docx

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.