Informační zpravodaj – leden 2015

1.    Výroční členská schůze ZO ČSV České Budějovice

V sobotu 7. března 2015

se koná od 8.30 hod. v přednáškové aule Střední průmyslové školy stavební (boční vchod z Klavíkovy ulice)

výroční členská schůze ZO ČSV České Budějovice.

Prezentace účastníků od 8.00 do 8.30 hod.

Na programu bude zpráva o činnosti výboru, zpráva o hospodaření ZO ČSV, zpráva zdravotního referenta o současném zdravotním stavu včelstev v obvodu ZO, zpráva revizní komise. Na závěr se uskuteční přednáška Ing. Václava Kříže.

Tato členská schůze bude výjimečná v tom, že hlavním bodem budou volby nového výboru ZO, důvěrníků a pracovních komisí na příštích 5 let.

Na schůzi bude možné vypůjčit si knihy z knihovny ZO, případně vrátit knihy už dříve vypůjčené.

2.    Sběr měli k vyšetření na varroázu

Výbor ZO ČSV oznamuje, že nejpozději do neděle 8. února 2015 musí všichni včelaři předat svému důvěrníkovi směsné vzorky měli od skutečného stavu včelstev k vyšetření na varroázu. Měl má obsahovat spad za posledních 30 dnů a musí být čistá, tj. bez mrtvolek a nečistot, v kelímku přikrytém prodyšnou tkaninou a na boku označeném:

–         jménem a adresou
–         registračním číslem chovatele
–         registračním číslem stanoviště
–         aktuálním počtem včelstev, ze kterých byl vzorek odebrán

Při předání měli je potřeba nahlásit ztráty včelstev a vyplnit protokol o podzimním léčení, který mají u sebe důvěrníci.

Důvěrníci předají vzorky měli včetně záznamů o léčení zdravotnímu referentovi na schůzi výboru ZO ČSV dne 12. 2. 2015.

3.    Chovatelské doporučení

Současná nepříznivá zdravotní situace včel nás nutí k zamyšlení, jak předejít dalším ztrátám doposud přeživších včelstev. Mnohá včelstva už uhynula a kondice dalších je na hranici samotného přežití. Je proto potřeba vyhodnotit aktuální stav každého včelstva a případně přijmout taková opatření, která nejen zamezí dalším úhynům, ale také připraví včelstva na produkční sezonu. Za tímto účelem sestavil Ing. Křenek následující metodu.

Nejprve provedeme vyhodnocení síly včelstva posouzením spadu měli na podložce. Změříme jednotlivé řádky měli a naměřené délky sečteme.

Včelstva s celkovou délkou spadu měli na podložce kratší než 35 cm (tj. cca 3 řádky měli) při první příležitosti zúžit na 5 plástů včetně 2 plástů plných zásob po stranách včelstva a s celým nástavkem spojit s dalším slabým včelstvem stejně zúženém. Dokonale uteplit (přednostně horní nástavek), při zachování otevřeného očka v horním nástavku a zavřeném česnu (zamezení loupeže). Bližší informace lze získat na telefonním čísle 737919151 nebo se zúčastnit instruktáže v centru Plavská 1, Č. Budějovice dne 31. 1. 2015 od 10:00 h.

Abychom metodu mohli vyhodnotit pro další využití a zároveň získali obraz o skutečném stavu včelstev za současné situace, chtěli bychom požádat včelaře, aby svým důvěrníkům nahlásili také sílu svých včelstev vyjádřenou naměřenou délkou spadu za každé včelstvo. Své poznatky předejte prosím důvěrníkům v písemné podobě nebo je můžete zaslat e-mailem přímo příteli Křenkovi na adresu kreneka@volny.cz

Zpravodaj ke stažení ve formátu PDF

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *