Informační zpravodaj – listopad 2012

1. Podpora včelařství

Všem členům ZO ČSV a ostatním žadatelům oznamujeme, že

dotace na podporu včelařství budou vypláceny ve středu,

dne 28. listopadu 2012 od 16 do 18 hodin

v restauraci hotelu Royal, Pražská tř. 566/103
(proti kasárnám)Výbor ZO žádá důvěrníky a členy ZO, aby tuto informaci předali i včelařům, kteří nemají přístup na internet.

 • Dotace musí být vyzvednuta výhradně v uvedeném termínu, jiný termín výplaty dotace není! Nevyzvednuté dotační prostředky musí být bezprostředně po termínu výplaty vráceny zpět! Pokud člen nemá možnost se dostavit v termínu výplaty, může pověřit převzetím dotace jinou osobu, musí  však této osobě poskytnout plnou moc, pokud možno na tiskopise z časopisu Včelařství č. 8 nebo z internetové stránky http://www.vcelarstvi.cz/formulare.html. Bez plné moci nelze jiné osobě dotaci vydat, všechny plné moci musí výbor přiložit k vykazovaným dokladům!
 • Při výplatě je nutno mít s sebou a předložit kopii hlášení „Potvrzení o registraci v ústřední evidenci“.
 • Současně s výplatou dotace budou vybírány členské příspěvky a platby za léčiva. Členové ZO musí uhradit členský příspěvek k datu výplaty dotace. K tomuto datu musí uhradit členský příspěvek i členové ZO, kteří nežádali o dotaci. Při nezaplacení příspěvku budou tito členové ke dni 31. 12. 2012 vyřazeni ze svazové členské evidence ČSV. Zanikají jim tím všechny svazové výhody (časopis Včelařství, svépomocný fond, úrazové pojištění, právní pomoc aj.). Povinnost léčení včelstev každému zůstává.
 • Jako doprovodný program bude od 16.30h probíhat odborná přednáška s diskuzí, kterou povede přítel Kříž na aktuální témata z oblasti moderního včelařství.
 • Pořadové číslo pro výplatu dotace poslouží zároveň každému jako poukaz na nápoj v ceně do 20Kč.

2. Všichni členové naší ZO mají možnost nabízet svůj med a po dohodě i jiné produkty prostřednictvím webových stránek ZO v sekci „Kam pro med“. Tato služba je bezplatná, stačí požádat administrátora e-mailem zoceskebudejovice@vcelarstvi.cz nebo telefonicky na čísle 725168716. Osobně se můžete dohodnout na kterékoliv schůzi výboru.

3. Stále platí stanovená výše úhrad nákladů členům komise, provádějícím ošetření včelstev fumigací a aerosolem za každé včelstvo:

při počtu včelstev      1 – 4: fumigace 5 Kč, aerosol 8 Kč,

       při počtu včelstev      5 – 10: fumigace 4 Kč, aerosol 6 Kč,

       při počtu včelstev      10 a více: fumigace 3 Kč, aerosol 5 Kč.

V částce je započtena příprava, vlastní úkon, náklady na písemné nebo telefonické dohodnutí termínu léčení, cestovné na stanoviště včelstev na území města, vedení dokumentace pro ZO a pro veterinární správu. Materiálové náklady (léčivo, aceton, údržba aerosolového vybavení apod.) jsou hrazeny z vybírané částky na léčení včelstev. Při léčení mimo území města se hradí navíc náklady na dovoz.

4. Výbor ZO ČSV upozorňuje členy ZO, že koncem tohoto a začátkem příštího roku budou pravděpodobně opět vypisovány dotace a granty na rok 2013 mj. i pro fyzické osoby Magistrátem Statutárního města České Budějovice a Krajským úřadem pro Jihočeský kraj. Dotační programy Magistrátu města budou podobné těm, které byly vyhlášeny v předchozích letech, uveřejněné na webové stránce www.c-budejovice.cz pod volbou „Dotace a granty“ a dále „Životní prostředí“ nebo „Volnočasové aktivity“.

Krajský úřad bude vyhlašovat výzvy na granty a příspěvky na webové stránce www.kraj-jihocesky.cz pod volbou „Granty, Fondy EU“ a dále „Aktuální výzvy a informace“ a „Aktuální výzvy – granty a příspěvky“. Výbor upozorňuje, že je nutno dobře se seznámit s podmínkami pro vytvoření projektu resp. charakteristiky žádosti o grant a s potřebnými tiskopisy, které jsou na těchto stránkách ke stažení

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 Responses to Informační zpravodaj – listopad 2012

 1. Mráz St. napsal:

  Zpravodaj v této podobě není pro tisk zřejmě opatřen logem…? Dále obsah se nachází na 4 stranách papíru. Přitom obsah informací v porovnání s obdobným loňským zpravodajem (2 strany tisku) je téměř stejný.
  Pokud důvěrník má zajistit tisk pro členy kteří nemají přístup k internetu platí ze svého papíry i barvy! Apeluji na úspornost i grafické uspořádání obsahu. Vzhledem k tomu, že stejně zasíláte informaci o vydání zpravodaje mailem, upřednostňuji zaslání zpravodaje v příloze, tak jak to bylo doposud prováděno!
  Momentálně nemám tiskárnu v provozu pro neodstranitelnou závadu tiskové hlavy.
  Žádám tudíž o vytištění 6ti kopií a sdělení u koho a kdy je možné vyzvednout, abych to stačil včas roznést.

 2. Hynek napsal:

  Zdravím pana Mráze,

  pro namnožené kopie zpravodaje se můžete zastavit u mě, v ČEVAKu, Severní 8, naproti hřbitovu sv. Otýlie. Jsem tu v pracovní dny od 7 do 15:30 hod.

  S pozdravem
  Hynek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *