Dotace 1.D – připomenutí

 1) Včelař (žadatel) podává „Žádost“ na formuláři „Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.“, jehož součástí je i „Čestné prohlášení“. Žadatel vystřihne formulář z vnitřní přílohy časopisu Včelařství č. 8/2012. Pod písmenem A jsou údaje, které vyplňuje fyzická osoba (strana 5). Pod písmenem B jsou údaje, jež vyplňuje právnická osoba (strana 7). Žadatel v „Žádosti“ dokládá své identifikační údaje (i rodné číslo) a je povinen uvést požadované údaje úplně a pravdivě. Žadatel bude vyplňovat i registrační číslo chovatele a stanoviště včelstev. Žádost podává včelař v ZO ČSV, o. s., v níž je členem. Neorganizovaný chovatel včel podává žádost v ZO ČSV, o. s., v jejímž obvodu chová včelstva. Včelař předkládá žádosti ZO ČSV, o.s., osobně, nebo zašle prostřednictvím České pošty s datovým poštovním razítkem v termínu do 15. září 2012 včetně.

2)Dotace 1.D.: zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně 7 plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).

Žádosti o dotaci 1.D. možno (nejlépe) doručit na schůzi výboru, která se koná 13.9.2012. Lze také využít možnosti připojit jednotlivé formuláře „Potvrzení o registraci v ústřední evidenci“, které má každý chovatel povinnost na své náklady odeslat na Českomoravskou společnost chovatelů, a.s., k hromadnému hlášení, které bude ZO Č.B. (pokladník) posílat do Hradišťka pod Medníkem. Tyto je potřeba doručit nejpozději na schůzi výboru 13.9.2012.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *