Aktuálně

Začátkem ledna je nutné očistit podložky v úlech,

aby bylo možné po třiceti dnech odebrat spadanou měl. Ta se pak odevzdá prostřednictvím důvěrníků k vyšetření na přítomnost Varroa destructor.