Informační zpravodaj – listopad 2011

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace České Budějovice

Založena 1867
Informační zpravodaj – listopad 2011

1.Podpora včelařství

Všem členům ZO ČSV a ostatním žadatelům oznamujeme, že

dotace na podporu včelařství budou vypláceny v úterý,

dne 22. listopadu 2011 od 16 do 18 hodin

v restauraci hotelu Royal, Pražská tř. 566/103

(proti kasárnám, mapka na str. 2)

Výbor ZO žádá důvěrníky a členy ZO, kteří tento zpravodaj obdrželi e-mailem, aby informace předali členům ZO, kteří zpravodaj touto cestou neobdrželi.

  • Dotace musí být vyzvednuta výhradně v uvedeném termínu, jiný termín výplaty dotace není! Nevyzvednuté dotační prostředky musí být bezprostředně po termínu výplaty vráceny zpět! Pokud člen nemá možnost se dostavit v termínu výplaty, může pověřit převzetím dotace jinou osobu, musí však této osobě poskytnout plnou moc, pokud možno na tiskopise z časopisu Včelařství č. 8 nebo z  internetové stránky http://www.vcelarstvi.cz/formulare.html. Bez plné moci nelze jiné osobě dotaci vydat, všechny plné moci musí výbor přiložit k vykazovaným dokladům!

  • Při výplatě je nutno mít s sebou a předložit kopii hlášení „Potvrzení o registraci v ústřední evidenci“.

  • Současně s výplatou dotace budou vybírány členské příspěvky a platby za léčiva. Členové ZO musí uhradit členský příspěvek k datu výplaty dotace. K tomuto datu musí uhradit členský příspěvek i  členové ZO, kteří nežádali o dotaci. Při nezaplacení příspěvku budou tito členové ke dni 31. 12. 2011 vyřazeni ze svazové členské evidence ČSV. Zanikají jim tím všechny svazové výhody (časopis Včelařství, svépomocný fond, úrazové pojištění, právní pomoc aj.). Povinnost léčení včelstev každému zůstává.

  • Jako doprovodný program bude od 16.30h probíhat odborná přednáška s diskuzí, kterou povede přítel Kříž na aktuální témata z oblasti moderního včelařství.

  • Pořadové číslo pro výplatu dotace poslouží zároveň každému jako poukaz na nápoj v ceně do 20Kč.

2. Stále platí stanovená výše úhrad nákladů členům komise, provádějícím ošetření včelstev fumigací a aerosolem za každé včelstvo:

při počtu včelstev 1 – 4: fumigace 5 Kč, aerosol 8 Kč,

při počtu včelstev 5 – 10: fumigace 5 Kč, aerosol 8 Kč,

při počtu včelstev 10 a více: fumigace 5 Kč, aerosol 8 Kč,

V částce je započtena příprava, vlastní úkon, náklady na písemné nebo telefonické dohodnutí termínu léčení, cestovné na stanoviště včelstev na území města, vedení dokumentace pro ZO a pro veterinární správu. Materiálové náklady (léčivo, aceton, údržba aerosolového vybavení apod.) jsou hrazeny z vybírané částky na léčení včelstev. Při léčení mimo území města se hradí navíc náklady na dovoz.

3. Vzhledem k současné nákazové situaci vyvstala potřeba, aby naše ZO měla vlastního prohližitele včelstev. Zájemce o tuto funkci absolvuje příslušný kurz. Náklady na zaškolení hradí ZO. Bližší informace poskytnou nezávazně členové výboru ZO. Pokud máte zájem nebo znáte někoho vhodného pro tuto funkci, neváhejte výbor ZO kontaktovat.

4. Výbor ZO ČSV upozorňuje členy ZO, že koncem tohoto a začátkem příštího roku budou opět vypisovány dotace a granty na rok 2012 Magistrátem Statutárního města České Budějovice a Krajským úřadem pro Jihočeský kraj. Dotační programy Magistrátu města budou podobné těm, které byly vyhlášeny pro rok 2011, uveřejněné na webové stránce www.c-budejovice.cz pod volbou „Dotace a granty“ a dále „Životní prostředí“ nebo „Volnočasové aktivity“ a „Opatření 1 nebo 2“.

Krajský úřad bude vyhlašovat výzvy na granty a příspěvky na webové stránce www.kraj-jihocesky.cz pod volbou „Granty, Fondy EU“ a dále „Aktuální výzvy a informace“ a „Aktuální výzvy – granty a příspěvky“. Výbor upozorňuje, že je nutno dobře se seznámit s podmínkami pro vytvoření projektu resp. Charakteristiky žádosti o grant a s potřebnými tiskopisy, které jsou na těchto stránkách ke stažení. Na případné dotazy Vám za výbor ZO odpoví Ing. V. Kříž e-mailem na adrese va.kr@tiscali.cz.

 Výbor ZO ČSV České Budějovice

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *