Aktuálně

Výsledky vyšetření vzorků měli na přítomnost Varroa Destructor

jsou k dispozici u důvěrníků. Seznam bude k nahlédnutí i na Výroční členské schůzi.

Nabídka účasti v soutěži CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY

Včelařské kurzy, pobyty, květiny – ze spolku MÁJA

Informační zpravodaj – leden 2019

Přednáška Miroslava Sedláčka v Lovosicích 10.3.